İnek Sütü Protein Alerjisi

Çocukta Yanık
Mart 6, 2017
Yenidoğan Bebekte Diş
Mart 1, 2017

İnek Sütü Protein Alerjisi

İnek sütü dünya üzerinde en sık tüketilen besin olduğu için bebek ve küçük çocuklarda en sık rastlanılan besin allerjisi’dir. Genellik ile erken çocuklukta görülür ve geçicidir. Süt alındıktan sonra dakikalar sonra ortaya çıkan semptomlarla (erken reaksiyon) 48 saat sonra çıkabilen semptomlar (geç reaksiyon)eşlik edebilir.Oluş mekanizmasına göre semptomlar değişkenlik gösterir. Kusma, regürjitasyon, hazımsızlık, erken doyma, gıda reddi, kabızĺık, rektal kanama, gelişme geriliği ciddi kolik ağrılar, egzema tarzı döküntüler, kronik öksürük, hışıltı ,burun akıntısı, demir eksikliği  semptom ve bulgu olarak karşımıza çıkabilir. Ön tanı olarak düşündüğümüz hastaları kesin tanısı ve takibi için Çocuk Alerji uzmanına yönlendiriyoruz.
Kesin tanı koymadan asla diyet vermiyoruz.Tanı konulan hastalarda 2 yaşın altında uygun mama 2 yaşın üstünde diyetten allerjik besinin çıkarılması inek sütüne tolerans gelişene kadar önerilmektedir. Diğer hayvan sütleri(keçi) çapraz reaksiyon yapıp aynı klinik tabloya sebep olması dolayısıyla rutin olarak önerilmemektedir. Ek olarak tanı konulan hastalara kalsiyum ve mineral desteği de önerilmektedir. 5 yaş civarında %50-60 oranında tolerans gelişip düzelme olduğu bildirilmektedir.

KLİNİĞİMDE İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİ TANI TEDAVİ VE TAKİBI YAPILMAKTADIR.