Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu

Çocukluk döneminde üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık rastlanılan 2.enfeksiyonlardır.Yenidoğan dönemi dışında tüm dönemlerde kızlarda erkeklerden 5-10 kat fazla görülür. Yenidoğan bebeklerde özellikle sünnet olmamış erkek bebeklerde sık görülür.

  • Ateş
  • Huzursuzluk
  • Karın ağrısı
  • Dizüri (idrar yaparken yanma) gibi semptomları olabileceği gibi hiç semptomsuzda seyredebilir.
İdrar yolu enfeksiyonu böbrek parankimini tutarak akut pyelonefrit tablosuna yol açabildiği gibi alt idrar yollarını tutarak akut sistit de yapabilir. En sık normal bağırsak florasında bulunan bakterilerin (E.COLİ,KLEBSİELLA gibi) idrar yollarında kolonize olmaları ile gelişir. En sık üretra’dan (idrarın dışarıya çıktığı kanal) bakterilerin bulaşması ile olur. Yenidoğan döneminde mikropların kan yolu idrar yollarına ulaşması ile de oluşabilir. Konjenital (doğustan) malformasyonlar ,idrar yollarının fonksiyonel bozuklukları, böbrek taşları, kıl kurdu enfestasyonları, kabızlık,seyrek idrar yapma, idrar tutma, ano-genital(özel bölge) hijyen bozukluğu, ano-genital bölgenin sık sabunla yıkanması, ıslak mendil kullanılması idrar yolları enfeksiyonlarının gelişimini kolaylaştırır. İdrar yolu enfeksiyonu her yaş grubunda farklı semptomlar verir.
  • Yenidoğan döneminde huzursuzluk, ateş, emmede azalma, kusma,kabızlık, idrarda koku ve renk değisikliği,
  • Süt çocukluğu döneminde ateş,huzursuzluk,kusma,idrarda renk ve koku değişikliği,iştahsızlık,kabızlık,
  • Büyük çocuklarda karın ağrısı, dizüri (idrar yaparken yanma), kusma,ateş, iştahsızlık ile karşılaşırız.

KLİNİĞİMDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANI TEDAVİ VE TAKİBİ YAPILMAKTADIR.

Youtube Youtube

Instagram Instagram

Facebook Facebook

Doktor Takvimi Doktor Takvimi