Doğumsal Kalça Çıkığı

Gelişimsel Kalça Displazisi (doğumsal kalça çıkığı) hipokrat döneminden itibaren bilinen bir sorun olmasına, yaygınlığına üzerinde bir çok yayın olmasına rağmen etiyolojik nedenleri halen daha netlik kazanmamıştır. Genetik, fiziksel ve mekanik nedenleri olmakla birlikte en sık makat doğum, oligohidramnios (az gebelik sıvısı) da karşımıza çıkmaktadır.Ülkemizde her 1000 canlı doğumda 5 veya 10 tane gerçek dogumsal kalça çıkığı ile karşılaşılmaktadır. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı tarafından doğumdan ilk 48 saatte aileyi bilgilendirme ve 4. haftadan sonra klinik muayene ve ultrason kontrolü önerilmektedir. Kalça eklemi ultrasonu için önerilen süre üç aya kadar yapılmasıdır. Klinik muayene ve ultrason sonuçları beraber değerlendirilir ve gerekirse ortopedik muayene önerilir.


 
KLİNİĞİMDE GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ TARAMASI YAPILMAKTADIR.

Youtube Youtube

Instagram Instagram

Facebook Facebook

Doktor Takvimi Doktor Takvimi