Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu

Üst solunum yolu burun ve ağızdan başlayarak ses tellerine kadar uzanan hava yoluna verilen isimdir. Bu bölgenin tamamı bir enfeksiyondan etkilenebileceği gibi bir bölgesi lokal olarak da etkilenebilir.


Rinit, rinosinüzit, nazofarenks enfeksiyonu, tonsillit, farenjit, larenjit v.b. üst solunum yolları enfeksiyonlarının alt gruplarıdır. Her çocuk yılda 3-4 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirir. Krese veya okula giden çocuklarda daha sık görülür. Etken olarak en sık virüsler neden olur. 200 den fazla virüs etken olarak tanımlanmıştır. Damlacık yolu ve temas yolu (oyuncak gibi) ile bulaşır. Üst solunum yolu enfeksiyonları semptomları çocuk virüsü aldıktan 1-3 gün sonra başlar ve genellikle 1 hafta sürer. 1-2 haftaya uzayabilir. Bebeklerde, huzursuzluk, hafif ateş, burun tıkanıklığı, uyku sorunları, bazen kusma, ishal yapabilir. Daha büyük çocuklarda ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğazda kaşıntı, boğaz ağrısı, halsizlik, hapşırık, geniz akıntısının yol açtığı hafif öksürük yapabilir. Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisi yoktur. kullanılan bazı tedaviler semptomları azaltabilir; fakat çocukların daha kısa sürede iyileşmesini sağlamaz. Tedavisiz 7 gün tedavi ile 1 hafta da iyileşir Asıl tedavi destekleyici tedavidir.
  • Çocukların sıvı alımının arttırılması gereklidir,
  • Sigaraya maruz bırakılmamalıdır çünkü sigaraya maruz kalan çocuklar hem daha sık hastalanır hem de semptomları daha ağır ve daha uzun süreli olmaktadır.
  • Serum fizyolojik ile burun sık sık temizlenmeli ve günde 3-4 kez aspire edilmelidir,
  • Hafif ateş, huzursuzluk var ise analjezik(ağrı kezici ateş düşürücü) verilebilir.Burun akıntısı ve tıkanıklığını azaltmaya yönelik ilaçların etkinliği çok sınırlıdır ve hekime danışılarak verilmelidir,
  • Aspirin kesinlikle verilmemelidir,
  • Antibiyotik bakterileri öldürür ama üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüsleri öldürmez. Viral enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanılması bakterilerde direnç gelişimine yol açar.
3 günden uzun süren 38 derece üstü ateş varsa,gece öksürüğü ve hırıltılı solunum başlamışsa,günde 6 dan fazla ishal ve kusma varsa,baş ağrısı tarifleniyorsa mutlaka hekime başvurulmalıdır Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonlarının komplikasyonu olarak otit, sinüzit, bronşiolit, menenjit ilede karşılaşabiliyoruz ve bu tanıları koyduğumuzda hastalığın tanısına göre antibiyotik başlayabiliyor bazen hastaneye yatış yaparak ta tedavi edebiliyoruz.

ÜSYE 'den korunmanın kanıtlanmış önerileri sık sık elleri yıkamak, bol C vitamini tüketip sağlıklı beslenmek ve hasta kişilerle temastan kaçınmaktır.

KLİNİĞİMDE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANI TEDAVİ VE TAKİBİ YAPILMAKTADIR.

Youtube Youtube

Instagram Instagram

Facebook Facebook

Doktor Takvimi Doktor Takvimi